Vi finns i Stockholm men håller  utbildningar i hela Sverige

nedladdning (2)_edited.jpg

HLR-Barn utbildning med hjärtstartare  i samhället
När ett barn sätter något i halsen måste man agera snabbt. Har du den  kunskapen?
Vet du hur man ska agera? om inte...
Boka en utbildning

 
                            

ghf,yf,h,f_edited.jpg

HLR-Vuxen utbildning med hjärtstartare i samhället
Under utbildningen får du
lära  dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

,nml.-....jpg

Första hjälpen
Vet du eller dina kollegor hur man ska agera vid en olycka?
För första hjälpen handlar inte bara om att rädda liv, utan även att hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar. 

bbbbbb.jpg

HLR FÖR INSATSPERSONAL
Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid plötsligt hjärtstopp till exempel räddningspersonal
polis, väktare, personal i simhallar och dylikt.

Alla våra instruktörer har verklig erfarenhet av brandskydd och hjärt-lungräddning så vi vet vad vi pratar om

1122234_edited.jpg

HLR-Vuxen utbildning med hjärtstartare i samhället med El olyckor
Ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och livräddande första hjälpen vid elolyckor.

sjalvmordsprevention-aosp.jpg

AOSP-A och AOSP
Akut omhändertagande av självmordsnära person -  För allmänheten 
Utbildning i akut omhändertagande av en person i kris som mår psykiskt dålig.

Hur kan man stötta någon som mår så dåligt när man varken är psykolog eller läkare utan ”bara en annan människa”? Svaret är ett medmänskligt samtal och det kan vem som helst kan lära sig att hålla. Kärnan i medmänskliga samtal är att lyssna och underlätta någons berättelse.

I filmerna vi har på utbildningen lär du dig vad du behöver ha med dig för att kunna hålla ett medmänskligt samtal. 

Ditt stöd kan betyda mer än du tror. För den som mår så dåligt är det en enorm skillnad att ha en person som lyssnar och att inte ha någon alls. Samtalet med dig kan vara allt som behövs. Men det kan också vara första steget i ett hjälpsökande. Gå en viktig utbildning, va med och rädda liv... DU behövs mer än någonsin.

86302934_2687115501599144_5612426309067079680_n (1).jpg

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kunskap är viktigt för att kunna handla rätt om det börjar brinna i hemmet eller på arbetsplatsen

Lär er personal agera på rätt sätt vid en brand för att minska skador och onödiga kostnader.

120315230_128560115644342_32666663061403

Sorgbearbetning

Programmet för SorgbearbetningTM är en kurs som hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen så att du får en öppnare relation till dig själv och andra. Hittar ny energi och livslust och kan delta helt och fullt i livet igen.

Öppna HLR utbildningar 

Vi erbjuder  öppna kurser i Stockholm där ni kommer till oss.

Vi finns i Frösunda i Solna .

Kurserna riktar sig mot alla!

Lämpar sig även bra för anställda eller de som inte varit med på tidigare utbildningar. 

Tidsåtgång: 3 timmar

Antal deltagare: max antal 15 deltagare

Efter avslutad godkänd utbildning får deltagarna ett kompetensintyg. 

Kontakta oss för mer information

utrymningsledare3.jpg

Utrymningsledare utbildning
Skapa en säker utrymning 
Utrymningsledare med rätt kompetens behövs för att skapa en säker utrymning. Saknar ert företag en fungerande utrymningsorganisation? Denna utbildning ger deltagarna rätt förutsättningar för att leda och organisera en utrymning på ett effektivt sätt.
Boka utbildning idag

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats?
På denna kurs får du en grundläggande utbildning i hur du ska agera och vad som förväntas av din roll. Fråga oss om utbildningen

images (8).jpg

Instruktörsutbildningar

Kurser för dig som vill leda och inspirera
Vill du utbilda andra inom hjärt-lungräddning? Kanske på ditt företag eller något du vill börja jobba med?

Certifiera dig som HLR-instruktör hos oss.
Instruktörsutbildningen följer HLR-rådets riktlinjer och kan hållas hos er eller i vår lokal i Solna.
Deltagare: minst 4 deltagare.
Efter utbildningen kommer du både ha kunskapen i att hålla utbildning samt känna tryggheten att kunna lära ut HLR till nya kursdeltagare.

Screenshot_20220828-143807_Chrome[3900]_edited.jpg

Repetitionsutbildning HLR-Vuxen
För dig som har gått denna utbildning tidigare och behöver en uppdatering får detta via oss.
Rekommendationen är att uppdatera sina kunskaper helst varje år och minst vartannat.
och du som tidigare har bokat utbildning via oss får en påminnelse när det är dags att genomföra utbildningen igen.
Deltagare: som gått utbildningen för senast 12 mån sedan
Max: 12-15 deltagare per grupp
Tid: 1 timme
Plats: hos oss i Solna
Vid intresse kontakta oss 


 

Kombi UTBILDNING....  

HLR och HLR för insatspersonal – kombiutbildning
kombination av HLR-utbildning och HLR FÖR INSATSPERSONAL-utbildning är ett upplägg där du får lära dig både grundläggande hjärt-lungräddning, påbyggnad i hjärt-lungräddning med defibrillator
Det finns många arbetsplatser som inskaffar hjärtstartare önskar den här utbildningen eftersom det är ett praktiskt bra sätt att ge alla medarbetare samma kunskap.
 

Till utbildning
20220531_143056[3099]_edited
20220531_143056[3099]_edited

press to zoom
20220420_143144_edited
20220420_143144_edited

press to zoom
Första hjälpen utbildning
Första hjälpen utbildning

Sår omläggning

press to zoom
20220531_143056[3099]_edited
20220531_143056[3099]_edited

press to zoom
1/34

Boka en föreläsning om psykisk ohälsa 

Att utbilda sig inom Brandskydd, Första hjälpen, Utrymning och HLR  är nyckeln till en trygg arbetsplats.
Dessutom är några av utbildningarna krav från arbetsmiljöverket och från försäkringsbolagen. Det behöver finnas ett skäligt brandskydd, det behöver finnas personal som vet hur man utför Hjärt-lungräddning, Första hjälpen och är du utrymningsledare med  behöver du veta hur du gör det på ett säkert sätt.
Utbildningarna blandar teori med praktiska övningar och leds av våra professionella instruktörer.

SÅ ANVÄNDER DU EN HJÄRTSTARTARE
Om flera livräddare på plats, hämta närmaste hjärtstartare. Starta hjärtstartaren och följ de talade råden.
Anslut klisterelektroderna enligt bilder på förpackningen.
HLR 30:2 ska pågå hela tiden, utom vid analys och defibrillering. Om rådet är att defibrillera, se till att ingen rör personen och tryck på den blinkande knappen, starta därefter HLR direkt.
Om rådet är att inte defibrillera, starta HLR. Fortsätt behandling med HLR och ev. defibrillering tills annan hjälp anländer.
På barn kan vuxenelektroder användas om inte barnelektroder finns

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, det innebär fler än 25 personer varje dag.

Fråga oss om hjärtstartare

hjärtstart1.jpg

VÅRA UTBILDNINGAR
UTSÄK  HLR utbildning och BRAND säkerhet utbildar alla målgrupper i hela Sverige. Våra utbildningar följer Svenska HLR-rådets riktlinjer om Första hjälpen och Hjärt-lungräddning. Vi erbjuder helhetslösningar verksamheter som behöver paket med brandsäkerhetsprodukter, utbildning och löpande uppföljning. 
 KVALITETSSÄKRING
Samtliga instruktörer har jobbat inom brandförsvaret i många år och är certifierade och godkända enligt Svenska HLR-rådet.  Instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa är certifierade av NASP, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention. 
Under våra år på fältet har vi upplevt både lycka och sorg genom de olika utmaningar som vi ställts inför. Något som vi lärt oss efter alla dessa år är hur beroende vi är av att allmänheten har grundläggande kunskaper inom brand och sjukvård. 
Det kan handla om att stänga en dörr till ett brinnande utrymme, att kontrollera så att din brandvarnare fungerar, att säga åt dina grannar att inte gå ut i ett rökfyllt trapphus eller att påbörja hjärt- och lungräddning. Enkla små åtgärder som kan rädda liv! Utan er insats hade vårt arbete blivit oerhört mycket svårare att utföra och fler personer hade mist sina liv.
Vi vill därför erbjuda dig som privatperson eller ditt företag kurser inom akutsjukvård och grundläggande brandskydd, där vi med hjälp av vår erfarenhet av skarpa larm tillsammans med ert engagemang ser till så att fler personer kan överleva akuta händelser. 
Efter slutförd utbildning får deltagarna fylla i utvärderingar som alltid delas med slutkund, så att ni kan följa upp vårt arbete.
ARBETSMILJÖ OCH UTBILDNINGAR
På alla arbetsplatser finns ett krav om föreskrifter gällande Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom och krisstöd. Arbetsmiljöverket AFS 1999:07.
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personalen får regelbundna utbildningar.
Om du är osäker på vilken utbildning ni behöver kan ni alltid kontakta oss.

HJÄRTSTOPP en kamp mot tiden
En man faller plötsligt ihop i ett köpcenter. Han är medvetslös och har slutat andas. Folk omkring tittar nervöst på varandra – vad ska man göra? Vem ska göra det? Inte vet jag, vet du?
Plötsligt kommer en kvinna fram med raska steg. Hon böjer sig först ned över mannen, ber sedan snabbt och ganska bestämt en av de omkringstående att ringa 112 och larma om ett hjärtstopp. Sedan ber hon en annan ta fram sin mobil och kolla om det finns en hjärtstartare på köpcentret. ”Kolla på hjärtstartarregistret. se”, säger hon och fortsätter; ”Stick sedan och hämta den så snabbt du kan, är du snäll.”
Hon börjar sedan omedelbart att pressa kraftigt mitt på mannens bröstkorg med sina båda armar. Ungefär var 15:e sekund blåser hon två gånger i mannens mun och fortsätter sedan pressa kraftigt på bröstkorgen.
SCENEN OVAN ÄR PÅHITTAD, men skulle kunna vara ett mönsterexempel på hur det ska gå till. Här dök det, som tur var, upp en person som kunde hjärtlungräddning, HLR, och visste exakt vad hon skulle göra. Så är det dock långt ifrån alltid, men även om man känner sig osäker på vad som ska göras är det alltid bättre att rycka in och göra något än att inte göra det.
– Det absolut värsta man kan göra när någon drabbats av hjärtstopp är att inte göra någonting. Man ska göra tre saker snabbast möjligt. Larma 112, påbörja HLR och få dit en hjärtstartare. 
Boka en utbildning... nästa gång kan det vara någon i din närhet. 

Alla kan vi göra något - Alla kan vi rädda liv

nedladdning.png

Du och din kusin sitter i bilen på väg ut till landet. När ni har kört i ca 50 minuter ser ni en trafikolycka med 3 bilar inblandade, kl är 02.00 på natten ni är själva vid olycksplatsen.. Hur agerar ni? Boka en HLR-Vuxen utbildning med hjärtstartare med Första hjälpen 

nedladdning.jpg

Dags att boka instruktörsutbildning?

0.jpg

Vill du utbilda dig till HLR-instruktör?
UTSÄK HLR utbildning och BRAND säkerhet hjälper dig som privatperson eller till företag. 
När du utbildar dig till instruktör hos
UTSÄK HLR utbildning och BRAND säkerhet
får en kvalitetsutbildning.
Vi utbildar enligt HLR-rådets riktlinjer och  har erfarna instruktörer som utbildar.
Alla Instruktörer har jobbat inom blåljus jobb.

Du och en kollega är dom sista som går för kvällen, plötsligt går brandlarmet, Vad gör ni ?
Boka en utbildning i Grundläggande brandutbildning....

brandbil.jpg

Du är på väg hem från en fest plötsligt ser du Svante som sitter på ett räcke till en bro. Du springer fram till honom och tar i hans arm då Svante skriker försvinn jag vill dö!
Vad gör du?
Boka en utbildning i AOSP-A
"akut omhändertagande av självmords nära person för allmänheten"
Där vi går igenom bemötande, samtalar, ser filmer, Övningar, lagar
mm
Idag mår många psykiskt dåligt!
Gå denna utbildning och rädda liv.

20210325_161640.jpg
images (1)_edited.jpg

Alla bör lära sig hur hjärt- och lungräddning utförs och öva minst en gång per år!

Perfekt för dig som vandrar eller klättrar klättrar

Lifesystems
Överlevnadsskydd, plats med 4 personer.
Skyddar mot vatten, vind, kyla i väntan på hjälp.
Starkt, i fönster, 2 luftventiler. 

lifesystems-survival-shelter-4-nocolour (1)_edited.jpg
20210313_151153.jpg

Ansiktsmask, nyckelring 25-pack 999:-
45 kr st.
Röd nyckelring  som innehåller FaceShield ansiktsskydd.
Förhindrar direktkontakt med mun
Skyddar både livräddaren och den drabbade vid hjärt-lungräddning.
 våvägsfilter
"Släpp rädslan att göra inblåsningar vid hjärt-lungräddning"


 

Träna hemma
Det är en livsviktig kunskap att kunna hjälpa/rädda liv på en person som drabbats av hjärtstopp, och du som privatperson kan verkligen göra skillnad.
Beställ en Mini-Anne docka

IMG_0764-e1591624065298.jpg

Utb. Pak. Mini-Anne

560 kr inkl. moms

Allt du behöver i en liten box
-Mini Anne
-Handlingsplan för Vuxen-HLR med hjärtstartare
-Handlingsplan för Luftvägsstopp
-Handlingsplan för junior
-Spritservetter
-Knäskydd
-Papptelefon
-Papphjärtstartare
-Extra lungor till vuxen 2st
-Extra lungor till junior 2 st

Beställ Här

mps-logo.png

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.
Våra instruktörer är med och söker 

fb-bild-112-app-1_1920x1080 llll.webp

Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.
Användaren kan larma om hjälp genom att ringa 112 via appen och därmed skickas den hjälpsökandes position till SOS Alarm. I appen kan man även få information om händelser som sker i närheten, och ta emot VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som pushnotiser. Det finns även information om andra viktiga kontaktkanaler och kristips, i syfte att både öka kunskapen och tryggheten hos allmänheten

SÅ HÄR GÖR DU HLR TILL VUXNA OCH BARN

ice-318x239_edited.png

ICE - In Case of Emergency
ICE är ett snabbt och enkelt sätt för räddnings- och sjukvårdspersonal att komma i kontakt med dina anhöriga om du råkat ut för en olycka och inte är kontaktbar. Det är viktigt att du informerar de personer du lagt in under namnet ICE så att de vet om det.

Vuxna Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112 och sätt på mobilens högtalarfunktion så du får hjälp av larmoperatören. Tryck mitt på bröstkorgen med takten 100-120/minut. Kompressionsdjup minst 5 cm, inte mer än 6 cm. 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 30:2. Blås in till bröstkorgen höjer sig, det ska ta 1 sekund. Om fler personer på plats, hämta närmaste hjärtstartare, anslut den och följ råd. Fortsätt HLR tills annan hjälp anländer, eller tills personen andas med normala andetag.

Barn 0-18 år Om medvetslös, ropa på hjälp. Vid ingen eller onormal andning, ge 5 inblåsningar direkt. Larma 112 och sätt på mobilens högtalarfunktion så du får hjälp av larmoperatören. Tryck på nedre halvan av bröstbenet med takten 100- 120/minut. Kompressionsdjup 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm beroende på ålder. 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2. Blås in till bröstkorgen höjer sig, det ska ta 1 sekund. Om fler personer på plats, hämta närmaste hjärtstartare, anslut den och följ råd. Fortsätt HLR tills annan hjälp anländer, eller tills barnet andas med normala andetag. Om barnet ser vuxen ut, kan Vuxen-HLR 30:2 användas.

Folkhälsomyndigheten

Fakta om självmord

Fakta om HLR 

Fakta om hjärtstartare

Checklista för Hjärtstartare

Om plötsligt hjärtstopp och HLR

Sveriges hjärtstartarregistret  karta

Kedjan som räddar liv

BFHS  Ansvar hjärtstartare

112 samtal

Första hjälpen

Tillsammans räddar vi liv

Sverige är stolt medlem av European Resuscitation Council (ERC)

Magasinet Rädda Liv
 

Barn drunknar tyst...

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook
  • Instagram
  • Tumblr Social Icon

UTSÄK HLR- utbildning och  BRAND säkerhet 2022

hlr-logo-x2.png
sveriges-hjartstartarregister-w.png