top of page

FÖRSTA HJÄLPEN

Vad gör du om en kollega slinter med kartongkniven och blöder kraftigt? Eller plötsligt blir gråblek i ansiktet och tar sig för bröstet? Eller om en kund spiller ut hett kaffe i knät? Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera de vanligaste skadorna och sjukdomsfallen

Att hamna i en situation med en skadad eller sjuk människa känner många oro inför. Dröjer det dessutom en bra stund innan första ambulans anländer så förstärks säkert denna känsla. Du kan med hjälp av utbildning skapa en bra rutin och beredskap just på din arbetsplats.

Kursinnehåll: I vår kurs Första hjälpen går vi igenom scenarion och olyckor.

L - Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

A - Öppen luftväg (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

B - Andning

C - Cirkulation och blödning

D - Medvetande, rörelse och känsel

E- Helkroppsundersökning och förhindra nedkylning

Larma 112

Först på olycksplats(Prioritera och handla på olycksplats)

Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den

 

Beroende på vilken verksamhet ni bedriver så har vi möjlighet att skräddarsy den efter era behov.

Kursbeskrivning Kursen innehåller Hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen (L-ABC). Vi tar upp olycksfall och symtom vid sjukdomsfall och vad ni kan göra i väntan på ambulans. Teori varvas med praktik och utbildningen ger en bred handlingsberedskap och ökad trygghet att våga agera. Kursen är certifierande och följer riktlinjer från HLR rådet

 

Målgrupp: I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet vid en nödsituation och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7.

Förkunskaper: Först ska kursdeltagaren läsa boken FH och därefter göra webbutbildningen och sedan genomgå praktisk utbildning med instruktör.

Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper vare sig det innebär grundnivå eller mer avancerad fördjupning.

Utbildningsprogrammet i Första Hjälpen och HLR baseras på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council (ERC) 2015 och 2021

Tidsåtgång: 4 timmar inklusive paus

Deltagare: Från 5 till 12 deltagare

Pris: Kontakta oss för prisuppgift.

Boka: kontakt@utsakab.net 

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

Skriv ut
bottom of page