top of page

Utbildningen i HLR-Barn i samhället och Första hjälpen

Det viktigaste när det gäller att minska skador hos barn är att våga ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat, hur man ger livräddande första hjälp till barn. Att kunna innan det händer är att våga när det händer..

 

Innehåll:
HLR 0 -1 år, 1 år-18 år

Kedjan som räddar barn

Larma 112 på sätt
Handla på olycksplats
Kontrollera livstecken
Skapa öppen luftväg
Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge

Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Barnolycksfall
- L - Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)
- A - Öppen luftväg (Identifiera och åtgärda luftvägsstopp)
- B - Andning
- C - Cirkulation och blödning (Förebygga cirkulationssvikt)

- D - Medvetande och blödning

- E - Helkroppsundersökning och förhindra nedkylning
- Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
- Brännskador
- Akuta sjukdomar

 

Omfattning:
Varje kurstillfälle omfattar  4 timmar

Utbildningen är indelat i två åldersgrupper: 0-1 år och 1-publiteten

 

Material:
Varje deltagare kommer att:
ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
få ett kompetenskort i HLR-Barn efter godkänd genomförd kurs


 

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

bottom of page