top of page

#Brandsläckare

En brandsläckare är en viktig utrustning för att bekämpa små bränder och förhindra att de sprider sig. Här är några grundläggande fakta om brandsläckare:

Typer av brandsläckare: Det finns olika typer av brandsläckare, var och en lämpad för specifika typer av bränder:

Pulversläckare: Effektiva för att släcka bränder i fasta ämnen (till exempel trä, papper, tyg) och vätskor (olja, bensin).

Skumsprutor: Används för att släcka bränder i fasta ämnen och vätskor. Skummet bildar en barriär som hindrar syre från att nå brandkällan.

Koldioxidsläckare: Lämpliga för elektriska bränder och bränder i känslig utrustning. Koldioxid kväver elden genom att minska syretillförseln.

Vattensläckare: Används för att släcka bränder i fasta ämnen, men inte lämpliga för bränder i elektrisk utrustning.

Fettbrandsläckare: Speciellt utformade för bränder i matolja och fett.

Användning av brandsläckare:

Larma 112: Innan du försöker släcka branden, se till att nödnumret är kontaktat.

P.A.S.S.: Följ P.A.S.S.-metoden:

P - Plocka upp brandsläckaren.

A - Rikta släckaren mot basen av elden.

S - Tryck på handtaget för att aktivera släckaren.

S - Svep släckaren från sida till sida över branden.

Placering: Placera brandsläckare på lättillgängliga platser, som köket, garage, kontor och sovrum

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Drunkningstillbud...Barn

Om ett barn håller på att drunkna är det viktigt att agera snabbt och korrekt för att rädda liv. Följ dessa steg: Larma 112: Be någon ringa nödnumret 112 så att professionell hjälp kan komma så snart

#om det börjar brinna!

Om det börjar brinna är det viktigt att agera snabbt och följa dessa steg för att öka överlevnadschansen och minska risken för att branden sprider sig: Rädda först de som är i livsfara: Prioritera män

Comments


bottom of page