top of page

   Epilepsi

nedladdninghjärna_edited.jpg

Boka en viktig föreläsning om Epilepsi

Epilepsi

Epilepsi är ett samlingsnamn för flera typer av anfall med olika orsaker.

Epilepsi är en sjukdom i hjärnan som orsakar olika typer av anfall. Ett anfall kan innebära att du får en kramp eller förlorar delar av ditt medvetande …

Ett vanligt förlopp är att personen blir medvetslös, faller omkull och blir stel i kroppen. Efter några sekunder börjar armar, ben och huvud rycka. Anfallet är ofta över efter några minuter. Eftersom anfallet gör att du inte har kontroll över kroppen är det också vanligt att den drabbade kissar eller bajsar på sig. Det är naturligt inget konstigt alls.

Epilepsi kan orsakas av bland annat medfödda skador och sjukdomar, skallskador, hjärntumörer eller att du tidigare har haft en stroke. För ungefär hälften av alla som får epilepsi kan läkarna inte hitta någon orsak.

Under perioder av stress och påfrestning kan risk för epilepsianfall öka.

Du kan alltså ha epileptiska anfall som inte syns på utsidan utan som du bara upplever själv. Ett sådant anfall kallas för aura och kan ge en rad olika symtom.

Vi på UTSÄK HLR utbildning och BRAND säkerhet kommer ut till er arbetsplats och håller en föreläsning i EPILEPSI  vi har sett att man inte riktigt vet hur man ska hantera dessa personer som drabbas. Ibland är det akut och man måste larma 112

Innehåll:

Vad är epilepsi?

Hur ser ett förlopp/anfall ut?

Varför får vissa dessa anfall?

Vad ska man göra?

Måste den drabbade åka in till sjukhus?

Måste jag stanna kvar hos personen?

Är ett anfall farligt?

Hur länge pågår ett anfall?

Kan man flytta en person som har kramper?

Vad ska jag göra efter ett anfall?

Kan personen som drabbas höra vad jag säger och följa ett råd?

Tid: 1-2 timmar

Max: 15 deltagare

* För bokning och pris, kontakta oss på Vi på UTSÄK HLR utbildning och BRAND säkerhet

För mer information

070-0053946

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page