top of page

HLR för insatspersonal

Syfte med kursen
I den här kursen får du lära dig att använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

Innehåll:
Kursdeltagarna skall kunna:
förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR, och tidig defibrillering
kunna göra HLR med god kvalitet (en och två-livräddarteknik)
kunna använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt
förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning
 

Förkunskaper - Att du ska kunna HLR-teknik d.v.s.
Bröstkompressioner och inblåsningar.

Målgrupp: Utbildningen kan användas av alla personer med tillgång till en halvautomatisk defibrillator
 

Antal kursdeltagare: 6-8 kursdeltagare
 

Kursen: är c:a 4 timmar


Våra instruktörer som utbildar er kopplar även ihop utbildningen med egna erfarenheter från verkliga händelser. Det finns även möjlighet för oss att komma ut till er arbetsplats för att mer i detalj prata om just era förutsättningar.


Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

bottom of page