top of page

HLR-vuxen utbildning med hjärtstartare och Elolycksfall

Ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och livräddande första hjälpen vid elolyckor.

Innehåll:
Hjärt-lungräddning (HLR)
De första kritiska minuterna
Kedjan som räddar liv Kontrollera livstecken
Skapa öppen luftväg
Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
Larma 112 på rätt sätt
Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
Åtgärder vid luftvägsstopp
Luftvägsstopp
Identifiera och åtgärda luftvägsstopp Hjärtstartare
Demonstration, Information och Apparatgenomgång
Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
Övning
Första Hjälpen vid Elskador
Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligtläge)
Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el) Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den
Topp till tå undersökning
 
Omfattning: Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.
Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Material: Varje kursdeltagare kommer:
att ha en egen HLR-docka under kursen för optimal träning.
att få ett kompetenskort i HLR efter godkänd genomför kurs.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

bottom of page