top of page

HLR-Vuxen utbildning med hjärtstartare och Första hjälpen

Utbildningen ger kunskap i Hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Deltagarna ska ha kännedom om vilka olycksrisker som finns på sin arbetsplats och kunna utföra Första hjälpen.

 

Innehåll:

HLR
De första kritiska minuterna
Kedjan som räddar liv Kontrollera livstecken
Skapa öppen luftväg
Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Topp till tå undersökning
Larma 112
Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp, övning

Luftvägsstopp
Identifiera och åtgärda luftvägsstopp, övning

Hjärtstartare
Information, demonstration och Apparatgenomgång
Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt, Övning
 

Första Hjälpen Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
L - Livsfarligt läge (Bedöm situationen och skaffa dig en överblick och ev. flytta person från livsfarligt läge)
A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)
B – Blödning (Stoppa blödningar)
C - Chock (Förebygga cirkulationssvikt) Först på olycksplats (Organisera olyckan, prioritera de skadade och handla på olycksplats)

 

Antal: 5-15 deltagare

 

Plats och datum: Enligt överenskommelse

 

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra Instruktörer har jobbat inom blåljus och har en enorm kunskap inom HLR och Första hjälpen samt att dom är Certifierade av Svenska HLR rådet

bottom of page