top of page

HLR-Vuxen utbildning med hjärtstartare i samhället

Deltagarna ska genom teoretisk undervisning och praktiskt deltagande få kunskap i hur man ska agera vid luftväg- och hjärtstopp på vuxna och hur man använder en hjärtstartare.
 
Innehåll: 
Hjärt-lungräddning "mycket övning på HLR"
Varför hjärt-lungräddning
De första kritiska minuterna
Kedjan som räddar liv
Kontrollera livstecken
Skapa öppen luftväg
Larma 112 på rätt sätt
Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp
Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare
Information
Demonstration
Apparatgenomgång
Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

Omfattning: Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar inklusive paus
.
Kursen innehåller: både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Målgrupp: Passar alla målgrupper.

Förkunskaper: Inga

Antal kursdeltagare: Minst 4 och max 15 personer.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift.
Utbildningsbevis: Varje kursdeltagare kommer att få ett kompetenskort i Vuxen HLR efter godkänd genomförd utbildning.

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

bottom of page