top of page

Utrymingsledareutbildning
 
Om ni är ett företag med behov av en fungerande utrymningsorganisation behövs det en utrymningsledare som vet hur de ska agera vid en utrymning. I denna kurs får deltagarna kunskap om utrymningsledarensroll och vad som förväntas av dem vid en utrymning.

En utrymningsledare ska underlätta och påskynda en utrymning och har även ansvar för att söka igenom lokalerna och till huvudansvarig avrapportera . För att utrymningsorganisationen ska bli så effektiv som möjligt krävs det oftast flera utrymningsledare beroende på lokalernas storlek och utformning.
Denna utbildning till utrymningsledare kan fås med eller utan praktiskt övning med handbrandsläckare och brandfilt. Komplettera gärna med en utrymningsövning på plats i era lokaler för att upptäcka brister och ge utrymningsledarna praktiskt övning i sina roller.

Målgrupp: Personer med ansvar för utrymningen på företag.

Innehåll:
Lagar och regler
Brandförlopp och brandteori
Utrymningsorganisation
Utrymningsstrategi
Utrymningsledarens roll
Utrymningsledarens hjälpmedel
Delegering och organisering beteenden vid larm
Risker vid utrymning Rädda, varna, larma, släck
Arbete på återsamlingsplatsen
Rapportering till räddningstjänsten, Vilken information vill dom ha? Genomgång av lokalerna för råd vid utrymning Information och handhavande av brandsläckare, brandfilt, brandvarnare

Tid: 3 timmar(endast teori) 4timmar med praktik.

Pris: Kontakta oss för prisuppgift

Boka: kontakt@utsakab.net

Våra instruktörer har jobbat inom blåljus jobb och har enorm erfarenhet

bottom of page