top of page

Utbildning i AOSP för Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten

Fallbeskrivningar

• Ung man i kris på pendeltågsstation

• Ung kvinna i psykisk obalans samtalar med polis

• Ung kvinna i samtal med föräldrar tillsammans med polis

• Ung kvinna hos kuratorn

• Självmordsnära ung man i skolan

• Berättelse om hur det är att förlora en anhörig

• Berättelse om en person som haft självmords-tankar/självmordsförsök och fått hjälp av vården

 

Samtalsträning i liten grupp

• Samtalsträning med personer i psykisk obalans genomförs i smågrupper

• Teknik och taktik genom förberedda scenarion som genomförs med handledning

• Återkoppling görs i smågrupper

• Reflektion i stor grupp

 

Våga finnas till hands - Våga fråga - Våga lyssna

 

Utbildning AOSP-Allmänheten

Utbildning i akut omhändertagande av en person i kris eller som är självmordsnära.

Utbildningen är 8 timmar. Grundutbildning 5 timmar+3 timmar samtalsträning i mindre grupper.

Innehållet kan skräddarsys efter målgruppens behov.

 

Innehåll

• Kunskapsinventering

• Självmord kan förebyggas i fem delar;

• psykisk hälsa/ohälsa

• riskfaktorer för självmordshandlingar

• sårbarheter

• myter och fördomar samt

• vilken hjälp som kan erbjudas

• Bemötandet och förhållningssätt • Samtalsträning i mindre grupper

• Etik och moral

• Lagar • Samverkan • Filmarkiv • Scenario-övningar samt Kursintyg

 

Tillval för målgrupper

• Skolor • Kommuner • Landsting • Föreningar • Företag

 

Målet med kursen är att

• Öka era kunskaper i psykisk ohälsa • Öka er beredskap och kunskap för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut kris- eller självmords situation • Ni ska utifrån er nya kunskap kunna utveckla det psykisk hälso- och självmordspreventiva arbetet på hemmaplan

 

Antal: 6-10 personer

 

Pris: Priset är 4000 kr exkl. moms per deltagare

 

Våra instruktörer ät utbildade genom ”Nasp” Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

 

Instruktör: Kim Wallin Lundahl

Tel.nr: 0762-687063

Boka: kontakt@utsakab.net

bottom of page