top of page

HLR-Barn utbildning i samhället med hjärtstartare

 

Deltagarna ska genom teoretisk undervisning och praktiskt deltagande få kunskap i hur man ska agera vid luft- och hjärtstopp på barn.

Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn 0-1 år och 1 år-18 år.

 

Innehåll:

Hjärt-lungräddning
Kedjan som räddar barn
Larma på rätt sätt
Kontrollera livstecken
Skapa öppen luftväg
Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Luftvägsstopp
Identifiera och åtgärda luftvägsstopp 

Hjärtstartare
Information
Demonstration
Apparatgenomgång

Omfattning: Varje kurstillfälle omfattar 4 timmar.

Kursen innehåller: både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Antal kursdeltagare: Minst 4 och max 8 personer

Målgrupp: Passar alla målgrupper

Förkunskaper: Inga med det är lämpligt att först gått igenom vuxen HLR

Pris: Kontakta oss för prisuppgift.

Utbildningsbevis: Varje kursdeltagare kommer att få ett kompetenskort i Barn HLR efter godkänd genomförd utbildning.

Övrigt:  Kursen i Barn-HLR kan med fördel kompletteras med barnolycksfall

Boka: kontakt@utsakab.net

Alla våra instruktörer är certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet av blåljus

bottom of page