top of page

Instruktörsutbildningen AOSP

 

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli AOSP-instruktör, vilket ger dig behörighet att anordna AOSP endagskurser.

Förkunskapskrav För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen

AOSP som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP både inom blåljusorganisationerna och till andra krävs viss grundkunskap.

Vi erbjuder en endagsutbildning i "Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom". Utbildning sker dagen innan planerad AOSP instruktörsutbildning.

Om du redan innehar liknande kompetens som ingår i grundutbildningen, avgör huvudinstruktören om du är lämplig att utbildas till instruktör inom AOSP. Motsvarande kompetens innebär bl.a. utbildning i psykiatri, psykologutbildning eller Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Första hjälpen till psykisk hälsa ger bland annat kunskap om psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende.

Målet med utbildningen Vår målsättning är god kunskap i utbildningsmaterialet AOSP för att kunna förmedla och utbilda personer vidare.

Utbildningens innehåll: Filmen AOSP Kunskaper om hur blåljusorganisationerna samverkar mellan varandra och med andra aktörer (exempelvis socialtjänsten, kriminalvården och sjukvården) Vilken lagstiftning som gäller i olika situationer Taktik, samtalsmetodik samt samtalsträning Arbetsmiljöfrågor

Utbildningens omfattning 2 dagar instruktörsutbildning, 16 timmar För dig som saknar de förkunskaper som krävs erbjuds även en endags grundutbildning (läs 'Förkunskapskrav'), 8 timmar

Utbildningskostnad 7000 SEK exkl. moms/deltagare för AOSP instruktörsutbildning. I kostnaden ingår tryckt material

För dig som saknar förkunskaper om psykisk hälsa finns 'Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom'

4000 SEK exkl. moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material.

Instruktör: Kim Wallin Lundahl 

Boka: kontakt@utsakab.net      Mobil: 0762-687063

bottom of page