top of page

FAKTA OM HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR)

Effektiv behandling mot hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare. HLR, hjärt-lungräddning, är en metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat stannat.

Kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet skapar blodcirkulation och försiktiga inblåsningar genom den drabbades mun/ näsa så att bröstkorgen höjer sig, syresätter blodet. Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar. 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar ska ges växelvis, kontinuerligt för att upprätthålla den lilla men livsviktiga blodcirkulation som uppnås med HLR. Som lekman ska man fortsätta med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra.

Kom ihåg: Det värsta man kan göra är att inte göra något alls!

VUXEN-HLR MED GOD KVALITET

 • Tryck mitt på bröstet

 • Takt mellan 100 - 120/ minut

 • Kompressionsdjup mellan 5-6 cm

 • Släpp upp helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten

 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund

 • 30 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 30:2

 • Minimera avbrott i bröstkompressioner för att utföra inblåsningar

 • HLR ska utföras på hårt underlag

 • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt

BARN-HLR MED GOD KVALITET (SPÄDBARN, 0-1 ÅR)

 • – Börja med 5 inblåsningar.

 • – Tryck på nedre delen av bröstbenet, för bröstkompressioner

 • – Takt 100-120/minut.

 • – Kompressionsdjup är 1/3 av bröstkorgens djup. 4 cm på barn 0-1 år och 5 cm på barn 1 år – 18 år

 • – Släpp upp bröstkorgen helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.

 • – Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.

 • – 15 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 15:2 

 • – HLR ska utföras på hårt underlag.

 • – HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (15:2)

BARN-HLR MED GOD KVALITET (BARN, 1-18 ÅR)

 • Börja med 5 inblåsningar.

 • Tryck på nedre delen av bröstbenet, för bröstkompressioner

 • Takt 100-120/minut.

 • Kompressionsdjup är 1/3 av bröstkorgens djup. 4 cm på barn 0-1 år och 5 cm på barn 1 år – pubertet.

 • Släpp upp bröstkorgen helt efter varje bröstkompression, behåll hudkontakten.

 • Blås in tills bröstkorgen höjer sig. En inblåsning ska ta 1 sekund.

 • 15 bröstkompressioner följs av 2 inblåsningar, 15:2 

 • HLR ska utföras på hårt underlag.

 • HLR ska fortsätta med så få avbrott som möjligt. (15:2

 • OSÄKER PÅ HLR ELLER KAN INTE GÖRA INBLÅSNINGAR

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans. Till barn ges alltid både bröstkompressioner och inblåsningar.

 

DRUNKNING

Vid drunkning där den drabbade har hjärtstopp ska om möjligt 5-10 inblåsningar ges redan i vattnet, viktigt att tänka på sin egen säkerhet som livräddare. Starta sedan HLR, 30:2, direkt på land för vuxen-HLR. 

 

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning, www.hlr.nu

Texten är uppdaterad 2021-11-24

bottom of page