top of page

 

HLR-Barn Instruktörsutbildning enligt HLR-rådets riktlinjer i HLR-barn 

Målsättning
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan organisera och genomföra utbildning i Barn-HLR.

Omfattning
- Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Barn-HLR enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2016.
- Kursen omfattar 7 timmar, dvs 2 timmar grund- och 5 timmar instruktörsutbildning.

Innehåll
- Grundutbildning i Barn-HLR, filmbaserad (Version 2016)
- HLR-test och luftvägsstopp-test på barn 0-1 år och 1 år-pubertet
- Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
- Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
- Redovisning av träningsuppgifter
- Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

 

Obligatoriska förberedelser inför kursen
- Se instruktionsfilmen ”Barn-HLR-utbildningsfilm 2016”
- Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning barn för allmänhet
- Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Barn-HLR” på instruktörsnivå
- Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

 

Instruktörsutbildning i Barn-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer.

Pris
3 900 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

Boka: kontakt@utsakab.net 

Mobil: 0762-687063

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

HLR- vuxen Instruktörsutbildning enligt HLR-rådets riktlinjer i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Målsättning
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan genomföra grundutbildning i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

 

Omfattning
- Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Vuxen-HLR med hjärtstartare enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 2016.
- Kursen omfattar 7 timmar, d v s 1 timme grund- och 6 timmar instruktörsutbildning.

Innehåll
- Grundutbildning i HLR, filmbaserad (Version 2016)
- HLR-test, hjärtstartartest och luftvägsstopptest
- Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning
- Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning
- Redovisning av träningsuppgifter
- Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

Obligatoriska förberedelser inför kursen
- Se och träna enligt instruktionsfilmen ”Vuxen HLR - MiniAnne utbildningsfilm 2016”
- Läsa in instruktörsboken i Hjärt-lungräddning för vuxna
- Genomföra HLR-rådets webbutbildning i ”Hjärt-lungräddning vuxen” på instruktörsnivå
- Förbereda övningsuppgifter/presentationer (enligt instruktioner i kursbekräftelsen)

Pris
3 900 kr/kursdeltagare, exklusive moms. Kursmaterial ingår.

Boka: kontakt@utsakab.net

Mobil: 0762-687063

Våra instruktörer är Certifierade av Svenska HLR rådet och har erfarenhet inom blåljus

bottom of page